Frokostrejsen
MealTicket

Bag om MealTicket

MealTicket drives i dag af Alexander Chalmer & Peter Milla; 19 og 22 år, gamle klassekammerater, gode venner, og partnere i kampen om at sørge for en ordentlig skolefrokost til gymnasieeleverne i Danmark. Da Alexander var 16 år gammel og gik i 2.G på sit gymnasium, var han træt af lange ventetider og sløjt udvalg i skolekantinen og han magtede ikke madpakken. Men der var ingen alternativer - frokostpausen varede kun en halv time og han havde derfor ikke tid til at skaffe sig en frokost andre steder fra. Derfor besluttede Alexander sig for at gå lidt før timerne sluttede, for at cykle ned til de lokale madsteder og hente en ordentlig frokost til sig selv og Peter. Da andre elever begyndte at efterspørge samme service, opstod MealTicket; en ladcykel, samarbejder med lokale madsteder, og en hjemmeside der kunne formidle frokostbestillinger til lokalområdet.
Det sidste år har MealTicket leveret mere end 16.000 frokoster til over 3.000 forskellige gymnasieelever.

Af gymnasieelever, til gymnasieelever.

MealTicket blev startet i gymnasiet ud fra en grundlæggende mangel på ordentlige frokostmuligheder i de danske skoler. MealTicket blev startet af gymnasieelever, og MealTicket drives i dag af gymnasieelever; MealTicket Ambassadørerne. På hver skole som MealTicket leverer frokost til, er en elev blevet udpeget som Ambassadør for MealTicket på det pågældende gymnasium. Ambassadøren hjælper med driften på gymnasiet, markedsføringen udadtil, og assisterer kundeservicen overfor hans eller hendes medstuderende. Vi tror grundlæggende på at flere gymnasieelever skal prøve kræfter med iværksætteri - og så er det jo bare heldigt at de samtidigt kan bestemme over deres egen frokostløsning.